פשוט להיפגש

תכנית פשוט להפגש  4693 ( במאגר תכניות הממוחשב)

הינו תכנית הוליסטית שנבנתה עבור תלמידי תיכון מהזרם הממלכתי והממלכתי דתי.

תכנית המשלבת סדנאות אינטראקטיביות מפגשים וסיורים. תכנית פשוט להיפגש נבנתה בהכוונת אלימלך פופר, רפראנט תקווה ישראלית בחינוך למגזר החרדי במשרד החינוך, ואיה בן עמוס, ממונת תקוה ישראלית בחינוך מטעם בית הנשיא.

דברו איתנו