שיעור באזרחות

הינו סדנה אינטראקטיבית שמטרתה חינוך למחלוקת ואי הסכמה בצורה מעמיקה עניינית ומכבדת.

במהלך הפעילות מקיימים התלמידים למידה והעמקה עצמאיים בסוגיות של יחסי דת ומדינה, ובהמשך מתקיים אירוע דיבייט שבו תלמידים מנסים לייצג את שני הצדדים בסוגיות אלו.

במהלך הפעילות התלמידים נחשפים לאומנות הדייביט, רוכשים כלים לדיאלוג אפקטיבי כמו הקשבה, ערעור ידידותי, העמקה בעמדתו של האחר, הדדיות ותוצאתיות.

לצד חשיפה לסוגיות של דת ומדינה מעולם ההסטוריה החוק התקשורת היהדות והאקטואליה.

דברו איתנו