פשוט להיפגש בדיגיטל

פשוט להיפגש הינו קורס דיגיטאלי חדשני מסוגו להיכרות עם החברה החרדית.

הקורס משלב מפגש אנושי עם מיכאל ותמר נער ונערה חרדים ועוקב אחר יומם ועולמם.

במהלך הקורס נחשפים המשתתפים לתפיסות העולם והערכים לצד סדר היום ואינטראקציות משפחתיות מהחיים עצמם. כמו כן, נדרשים המשתתפים לפעולות למידה והעמקה דרך משחוק מטלות מגוונות ואלמנטים שונים. הקורס מאפשר העמקה בסוגיות שונות של יחסי מדינת ישראל והחברה החרדית ומקדם אוריינות אזרחית בתחומים שונים.

דברו איתנו