עושים שבת

"עושים שבת" הינו פרויקט הדגל של מפגשים מחוץ לקופסא, המתמקד באירוח של מכינות קדם צבאיות ושנות שירות לסופי שבוע מלאים בקהילה החרדית.

הסמינר מתחיל לרוב ביום חמישי או שישי בבוקר וכולל סדרת מפגשים סיורים ואירועים שונים. שיאו של הסמינר הוא אירוח של החניכים אצל משפחות חרדיות לסעודות השבת.

המפגש הזה שהוא חריג בכנות החשיפה והאינטראקציה שהוא מייצר נתפס כחוויה משמעותית ביותר הן עבור החניכים והן עבור המשפחות המארחות אלו וגם אלו נחשפים לאחר, בשיחת עומק בחווייה של קרבה אמון  וחיבור, לפעמים לראשונה בחייהם.

חניכי המכינות קדם צבאיות והשנות השירות מתאפיינים בתודעה חברתית עמוקה ובחתירה למנהיגות והשפעה על פניה של מדינת ישראל. אנו מוצאים בעבודה עם חתך אוכלוסיה זה גורם עשיה חשוב ומשמעותי להגברת הלכידות החברתית בישראל, בהווה ובעתיד.

דברו איתנו