בעקבות מרן

איך שינה אדם אחד את המפה הפוליטית של מדינת ישראל?
כמה ספרים כתב בחייו ובאיזה גיל כתב את ספרו הראשון?
איך השכיל להשתמש בטכנולוגיה בשביל להפוך את העולם?
מה סוד קסמו של אחד המנהיגים הבולטים בעולם היהודי במאה העשרים  – מר"ן? 

בסיור מפתיע ומרגש
שמתחיל בסמטאות שכונת הבוכרים ונגמר בביתו בהר נוף
דרך סיפור חייו שכולל דבקות במטרה אהבת ידע
ובעיקר המון אהבת אדם
נלמד על רב ופוסק מנהיג ומהפכן אינטלקטואל חריג ואבא אוהב

הרב עובדיה יוסף

דברו איתנו