banner123

מיזמים חברתיים

"עושים שבת" הינו פרויקט הדגל של מפגשים מחוץ לקופסא, המתמקד  באירוח של מכינות קדם צבאיות ושנות שירות  לסופי שבוע מלאים בקהילה החרדית.

חניכי המכינות קדם צבאיות והש"ש מתאפיינים בתודעה חברתית עמוקה ובחתירה למנהיגות והשפעה על פניה של מדינת ישראל. אנו מוצאים בעבודה עם חתך אוכלוסיה זה גורם עשיה חשוב ומשמעותי להגברת הלכידות החברתית בישראל, בהווה ובעתיד.

אפשר להצביע ללא ספק על תהליכים משמעותיים ביותר המתרחשים במהלך מפגשים אלו משני צידי המתרס. הבנה הדדית של הערכים האמונות והאידיאלים, לצד החשש ההדדי הדעות הקדומות והמיתוסים השגויים.

מכינות קדם-צבאיות

מנהיגי העתיד:

חניכי המכינות קדם צבאיות והש"ש מתאפיינים בתודעה חברתית עמוקה ובחתירה למנהיגות והשפעה על פניה של מדינת ישראל. אנו מוצאים בעבודה עם חתך אוכלוסיה זה גורם עשיה חשוב ומשמעותי להגברת הלכידות החברתית בישראל, בהווה ובעתיד.

מה עושים?

לרוב, מתחילה הסדרה בימי חמישי בצהרים/שישי בבוקר, במהלכה אנו מסיירים לומדים ונפגשים עם מוסדות, זרמים ומגמות שונות במגזר החרדי, מבקרים בישיבות, מבני דת ומוסדות חסד, ועוסקים בנושאים כמו מגדר ומעמד האשה, היחס להשכלה ואקדמיה, יחס לצבא ולמדינה, ונחשפים למגמות שינוי ותהליכי עומק המתרחשים במגזר החרדי. 

שבת:
בשיאו של הסמינר מתארחים החניכים לשבת בקהילה חרדית. סועדים סעודות שבת אצל משפחות חרדיות, וחווים מפגש נדיר ויחודי המאפשר לחוות ולהחשף לאורח החיים בדרך בלתי אמצעית, לצד ביקור בבתי כנסת חצרות חסדיות ביקור וחשיפה לאירועים חברתיים פנים חרדיים כדוגמאת טיש חסידי או עונג שבת ועוד.

תוצאות:
אפשר להצביע ללא ספק על תהליכים משמעותיים ביותר המתרחשים במהלך מפגשים אלו משני צידי המתרס. הבנה הדדית של הערכים האמונות והאידיאלים, לצד החשש ההדדי הדעות הקדומות והמיתוסים השגויים.

החניכים כמו המשפחות המארחות מופתעים לגלות בכל פעם מחדש את מגוון הדעות הקדומות שהחזיקו ואת המציאות השונה כל כך ממה שהכירו עד המפגש.

בנוסף:
נחשפים החניכים לחוויה יוצאת דופן של תרבות יהודית וקשת של מסורות ומנהגים, תפילות, שולחן השבת, מנהגי החג ועוד.

הדתה?
לאור רגישות המפגש, מושם דגש וקפדה רבה שהחניכים לא יחוו בשום צורה ניסיון להטפה לשינוי אורח חייהם. צוותי המכינות שמלווים את השבת עוקבים בתשומת לב אחר נושא זה.

איזה מכינות:

אנו עובדים עם מכינות קדם צבאיות ושנת שירות מכל קשת המכינות.

בין היתר: תבור, חנתון, חצבה, עין יהב, עמיחי, בני ציון, עלומים, כפר הנשיא – גליל עליון, העמק, תלם, בינה, השומר החדש ועוד.

נשמח לשלוח טלפונים לממליצים לפי דרישה.

בתי ספר

לצד סופי השבוע המלאים, אנו מארחים למפגשים קצרים יותר בימי חול בני נוער מתיכונים שונים ברחבי הארץ. מורים במגמות שונות כמו: מחשבת ישראל, הסטוריה גיאוגרפיה או מגמות הומניסטיות מובילים את תלמידיהם לסיורי היכרות במרחב החרדי.

מספרים:
בשנת 2017 התארחו בסופי שבוע מלאים כ-900 חניכי מכינות קדם צבאיות ושנות שירות. בנוסף לכ-300 חניכים שהשתתפו בסיורים ופעילות אחרת.

סה"כ: 1200 בני נוער.

צעירים מחו"ל

בתקופה שבה מדברים על נתק עם יהדות התפוצות מפגשים מחוץ לקופסא מקיימת מחלקה ייעודית למפגש עם צעירים מהתפוצות. השיח הוא אחר, הנושאים לפעמים מעט שונים אבל הבסיס הוא אחד: מפגש, היכרות עמוקה וחמה, שיח פתוח וכנה. חתיכת קיגעל או ארוחת שבת מלאה. לראש ללב וגם לבטן יש דרכים משלהם לייצר חיבורים מפתיעים ומרגשים.   

אני רוצה לשמוע פרטים: